0:00 / ???
  1. Mahana
In cart Not available Out of stock

Celebrating the beauty of Ka'u, on Hawaii's south point...and the beautiful olivine sands of Mahana bay.

Lyrics

MAHANA
Mele na Keoni Atkinson & Keikilani Lindsey

Pohā ka lā i ke au ma Kalae i ke one o Mahana.
Aniani he lei ma ka lihi kai ‘o Kaʻū.
He alohi kea, alohi nei.

Ke hoʻokipa i ka wai a palahemo ua hōʻea i ka ‘āina.
‘O Kaʻū onipaʻa ka mana o ka ‘āina kaulana.
He alohi kea, alohi nei.

Aia ‘oe i Kaʻū ma Kalae, hū mai ke aloha no ka ‘āina.
Ka ‘āina o ke Kuehu Lepo, ka makani i ke aloha.
He alohi kea, alohi nei.

Haʻina mai ka inoa ‘o Kaʻū ka ‘āina kaulana,
Papa Kolea, Puʻu Mahana.
He alohi kea, alohi nei.


The sun bursts forth at Kalae on the sands of Mahana.
A clear adornment along the sea in Kaʻū.
Sparkling and shining.

The water is inviting and free-flowing, arriving in the land.
Kaʻū stands firm, the strength of this famous place.
Sparkling and shining forth.

I am there in Kaʻū at Kalae, joined with the love of the land.

The land of the beloved Kuehu Lepo wind.
Sparkling and shining.

Tell again in refrain of the famous land named Kaʻū,
Papa Kolea, and Mahana.
Sparkling and shining forth.